The solution is simple!

The solution is simple!

About Us

“IT Services – Engineering iMBTech Grude” is a relatively young IT company with an impressive number of completed projects. We develop comprehensive information technology application and communication solutions for our clients. We offer services for creating software solutions tailored to the client’s needs, as well as ready-made software solutions (RaPTiS – Computer program for trade and warehouse, VOPAsoft – web app/mobile app for fleet records and statistics, MANGONEsoft – web app/mobile app – software solution for commercial travelers/commercialists). We also provide services: programming and designing websites, creating mobile applications, designing and digitally preparing posters and all kinds of promotional materials, network configuration, and maintenance.

111111

About Us

“IT Services – Engineering iMBTech Grude” is a relatively young IT company with an impressive number of completed projects. We develop comprehensive information technology application and communication solutions for our clients. We offer services for creating software solutions tailored to the client’s needs, as well as ready-made software solutions (RaPTiS – Computer program for trade and warehouse, VOPAsoft – web app/mobile app for fleet records and statistics, MANGONEsoft – web app/mobile app – software solution for commercial travelers/commercialists). We also provide services: programming and designing websites, creating mobile applications, designing and digitally preparing posters and all kinds of promotional materials, network configuration, and maintenance.

111111

imbtech!

imbtech!

Services

Programming, Software Development

 • We develop comprehensive software solutions tailored to the needs of our clients. We create programs customized to your business, your business goals, and your needs. Additionally, we offer ready-made software solutions – RaPTiS (Computer program for trade and warehouse), VOPAsoft (web app/mobile app for fleet records and statistics), MANGONEsoft (web app/mobile app – software solution for commercial travelers/commercialists). The technologies we use in the development of our software solutions include: Visual Basic, C, C#, C++, PHP, Java, JavaScript, CSS, HTML, Microsoft SQL Server database, MySQL, Postgresql, Symfony framework…

Website, Web Design, Webshop Development

 • Programming and designing websites and webshops according to clients’ preferences. All websites we create are mobile responsive. The technologies we use in website development include Wordpress (the most widespread and well-known CMS), Symfony framework, HTML, CSS, PHP, Ajax, jQuery, Java, JavaScript, GO. We also offer website hosting services, but if you have an existing hosting provider, we will ensure that your website is uploaded to your hosting provider’s server.

RaPTiS - Computer Software for Commerce and Storage

 • RaPTiS – Computer Program for Trade and Warehouse meets all your business needs. RaPTiS is an adaptable inventory management program that provides you with a straightforward overview of your warehouse status, issued invoices, list of debtors, client database, supplier list, and comprehensive records of: expenditures, income, return of purchased goods, return of sold goods, profit margin, and many other options and reports.

  RaPTiS is a multi-user program, meaning it can be installed on multiple computers within a company that are connected to the same server/database.

Mobile App Development

 • Development of iOS and Android mobile applications, as well as uploading them to the App Store and Google Play Store.

VOPAsoft Application - for tracking and recording the expenses of your vehicle fleet.

 • Take control of your fleet, manage and reduce the costs of your vehicle fleet… VOPAsoft is a web app (mobile responsive) that allows you to have real-time insights into the status and costs of your vehicle fleet from any device.

  • Vehicle profiles (cars, trucks, work machinery)
  • Driver profiles
  • Alerts for upcoming services (based on time or mileage) – in-app notifications and email alerts
  • Alerts for registration expiration and other issues (such as inspection due, periodic checks, etc.) – in-app notifications and email alerts
  • Vehicle assignments
  • PRINTING TRAVEL LOGS (PN3 and PN4) – travel logs are automatically populated with data from vehicle profiles and assignments.
  • Customizable service creation
  • Fuel filling records
  • Cost statistics by vehicle, driver, service, replaced item, fuel consumption (total consumption, average consumption, total liters, total money spent), by branch, combined, etc. HERE ARE SOME OF THE APPLICATION FEATURES BRIEFLY EXPLAINED. IF YOU WOULD LIKE TO TRY THE APPLICATION FOR FREE AND EXPERIENCE IT IN ACTION, PLEASE CONTACT US AT info@imbtech.org or CALL 063 448 957 (also available on WhatsApp and Viber).

MANGONEsoft - Web App/Mobile App for commercial travelers and sales representatives

 • MANGONEsoft -If you would like to receive information about the MANGONEsoft web app/mobile app, contact us via our email or phone number at the bottom of the page!

Usluge

Programiranje/Izrada softwarea

 • Razvijamo cjelovita softverska rješenja prema potrebama klijenata.  Izrađujemo programe prilagođene Vašem poslovanju, Vašim poslovnim ciljevima, Vašim potrebama. Također nudimo gotova softverska rješenja – RaPTiS (Računalni program za trgovinu i skladište), VOPAsoft  (web app/mobile app za evidenciju i statistike voznog parka), MANGONEsoft  (web app/mobile app – softversko rješenje za trgovačke putnike/komercijaliste). Tehnologije koje koristimo pri izradi naših softverskih rješenja su: Visual Basic, C, C#, C++, PHP, Java, Java Script, CSS, HTML,  Microsoft SQL server database, MySQL, Postgresql, Symfony framework…

RaPTiS- Računalni program za trgovinu i skladište

 • RaPTiS – Računalni program za trgovinu i skladište zadovoljava sve Vaše potrebe u Vašem poslovanju. RaPTiS je prilagodljivi robno materijalni program uz kojeg cete imati jednostavan uvid u stanje na skladištu, izdate račune, popis dužnika, popis klijenata, popis dobavljača, potpunu evidenciju u: utrošena sredstva, naplatu, povrat nabavljene robe, povrat prodane robe, maržu i mnoge druge opcije i izvještaje.

  Raptis je multi user program što znači da može biti instaliran na većem broju računala u tvrtci koji su spojeni na isti server/bazu podataka. Što to konkretno znači : to znači da bilo kakva akcija/promjena (npr. prodaja artikla) napravljena na jednom računalu u tvrtci u istom tom trenutku odražava se na stanje koje je vidljivo na svim računalima u tvrtci (npr. količina tog prodanog artikla ce se odraziti na stanje na skladištu koje je vidljivo na svim računalima)

Izrada WEB stranica

 • Programiranje i dizajn web stranice prema željama klijenata. Sve web stranice koje izradimo su mobilno odzivne. Tehnologije koje koristimo pri izradi stranica su Wordpress (najrašireniji i najpoznatiji CMS), Symfony framework, HTML, CSS, PHP, Ajax, jQuery, Java, JavaScript, GO. Također nudimo uslugu hostinga web stranice, ali ukoliko imate već postojećeg hosting providera pobrinut ćemo se da Vašu web stranicu uploadamo na server vašeg hosting providera.

Izrada mobilnih aplikacija

 • Izrada iOS i Android mobilnih aplikacija, te podizanje istih na AppStore i na Trgovinu Play

VOPAsoft aplikacija - za praćenje i evidenciju troškova voznog parka

 • Kontrolirajte svoj vozni park, kontrolirajte i reducirajte troškove svog voznog parka…
  VOPAsoft je Webb App (mobilno odzivna), pomoću koje možete sa bilo kojeg uređaja u svakom trenutku imati uvid u stanje i troškove vašeg voznog parka.
  – Profil vozila (osobni automobili, kamioni, radni strojevi)
  – Profil vozača
  – Alarm o isteku bilo koje vrste servisa (vremenski i po prijeđenim kilometrima) -notifikacija u aplikaciji i obavijest na mail
  – Alarm o isteku registracije i bilo koje vrste rješenja (bijeli papir, periodična itd) – notifikacija u aplikaciji i obavijest na mail
  – Zaduženje vozila
  – PRINTANJE PUTNIH NALOGA (PN3 i PN4) – u putne naloge se automatski popunjavaju podatci iz profila vozila i zaduženja vozila.
  – Kreiranje servisa po vašim potrebama
  – Evidencija točenja goriva
  – Statistike troškova po vozilu, po vozaču, po servisu, po zamjenjenom artiklu,  po potrošnji goriva (ukupna potrošnja, prosječna potrošnja, ukupno litara, ukupno novca potrošeno), po poslovnici, kombinirano itd.
  OVDJE SU UKRATKO OBJAŠNJENE NEKE OD MOGUĆNOSTI APLIKACIJE, UKOLIKO ŽELITE BESPLATNO ISPROBATI APLIKACIJU I DOŽIVJETI JE U PRAVOM SMISLU javite nam se na email adresu info@imbtech.org ili nazovite  broj 063 448 957 (moze i whatsapp i viber). 

MANGONEsoft - WebAPP/mobile APP za trgovačke putnike komercijaliste

 • MANGONEsoft – uskoro opširnije…
  Ukoliko želite dobiti informacije o MANGONEsoft web aplikaciji/mobilnoj aplikaciji kontaktirajte nas na naš email ili br telefona u dnu stranice!

Recent Projects

splashback1115

RaPTiS

Computer program for trade and warehouse. Inventory management software that makes your business simple.

vopa

VOPAsoft

VOPAsoft – Web App/Mobile App for fleet tracking and management. By using the VOPAsoft application, you will reduce the costs of your vehicle fleet.

mangone. mob + ser

MANGONEsoft

MANGONEsoft – Web App/Mobile Android App for commercial travelers/sales representatives. The MANGONEsoft application includes a server-side/console for controlling sales representatives, receiving orders, monitoring the efficiency of sales representatives, and many more features. It also has a client-side (Android mobile app) for creating orders, party requests, contracts, customers, and many other functionalities, etc.

Some of the numerous users of our services

SJEMENARNA
SJEMENARNA
TERRADALMATICA
TERRADALMATICA
PRYM GRUPA
PRYM GRUPA
PERIŠIĆ BENZ
PERIŠIĆ BENZ
FIRSTELEVEN ISM, NJEMAČKA
FIRSTELEVEN ISM, NJEMAČKA
FRANCK BH
FRANCK BH
LJEKARNE LJUBIĆ
LJEKARNE LJUBIĆ
AGENCIJA KONTO
AGENCIJA KONTO
HRVATSKA POŠTA
HRVATSKA POŠTA
ŠIŠOVIĆ MESNA INDUSTRIJA
ŠIŠOVIĆ MESNA INDUSTRIJA
ANTONIO TRADE GRUDE
ANTONIO TRADE GRUDE
IBC CROATIA
IBC CROATIA
BILI BRIG GRUDE
BILI BRIG GRUDE
ADRIA HOLDING, AUSTRIJA
ADRIA HOLDING, AUSTRIJA
KOD BARIĆA
KOD BARIĆA
NEKROS
NEKROS
MIVIKO CABLES
MIVIKO CABLES
LACTALIS BH
LACTALIS BH
BINVEST
BINVEST
FARMACEUTSKI FAKULTET MOSTAR
FARMACEUTSKI FAKULTET MOSTAR

Recent projects

splashback1115

RaPTiS

Računalni program za trgovinu i skladište. Robno materijalni program koji Vaše poslovanje čini jednostavnim.

vopa

VOPAsoft

VOPAsoft – Webb APP/mobile APP za evidenciju i praćenje voznog parka.  Koristenjem VOPAsoft aplikacije reducirat ćete troškove voznog parka.

mangone. mob + ser

MANGONEsoft

MANGONEsoft – Web App/Mobile Android App for commercial travelers/sales representatives. The MANGONEsoft application includes a server-side/console for controlling sales representatives, receiving orders, monitoring the efficiency of sales representatives, and many more features. It also has a client-side (Android mobile app) for creating orders, party requests, contracts, customers, and many other functionalities, etc.

Some of the numerous users of our services

SJEMENARNA
SJEMENARNA
MIVIKO CABLES
MIVIKO CABLES
TERRADALMATICA
TERRADALMATICA
FRANCK BH
FRANCK BH
KOD BARIĆA
KOD BARIĆA
PRYM GRUPA
PRYM GRUPA
BINVEST
BINVEST
AGENCIJA KONTO
AGENCIJA KONTO
ANTONIO TRADE
ANTONIO TRADE
FARMACEUTSKI FAKULTET MOSTAR
FARMACEUTSKI FAKULTET MOSTAR
BILI BRIG GRUDE
BILI BRIG GRUDE
HRVATSKA POŠTA
HRVATSKA POŠTA
FIRSTELEVEN ISM, NJEMAČKA
FIRSTELEVEN ISM, NJEMAČKA
ADRIA HOLDING, AUSTRIJA
ADRIA HOLDING, AUSTRIJA
LACTALIS BH
LACTALIS BH
PERIŠIĆ BENZ
PERIŠIĆ BENZ
ŠIŠOVIĆ MESNA IND
ŠIŠOVIĆ MESNA IND
LJEKARNE LJUBIĆ
LJEKARNE LJUBIĆ
IBC CROATIA
IBC CROATIA
NEKROS
NEKROS

Contact

+387 63 448 957

info@imbtech.org

Hrvatskih branitelja 38, 88340 Grude

Contact

info@imbtech.org

+387 63 448 957

Hrvatskih branitelja 38, 88340 Grude